Miejsce

Collegium Polonicum jest formą współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki. Odpowiedzialność za tę placówkę naukową, zgodnie z Umową z 2 października 2002 roku, spoczywa jednocześnie na Rzeczpospolitej Polskiej i Kraju Związkowym Brandenburgii.
Collegium Polonicum jest wspólną placówką
naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów:
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (UEV).

Inne uniwersytety europejskie mają możliwość uczestniczenia w realizacji programów badawczych i dydaktycznych Collegium Polonicum (CP).

Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP stanie się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu.

Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów.

W okresie tworzenia CP planuje się w pierwszej kolejności programy dydaktyczne i badawcze w następujących dziedzinach:
• komparatystyka systemów prawnych i konstytucyjnych Europy Zachodniej i Europy Środkowo-wschodniej,
• język polski i kultura polska,
• procesy transformacji w społeczeństwach środkowoeuropejskich,
• interkulturalne procesy komunikacyjne zachodzące w Europie oraz między Europą Zachodnią a Europą Środkowo-wschodnią,
• ekonomiczne, prawne, kulturalne i ekologiczne aspekty rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście rozszerzania się Unii Europejskiej na wschód,
• historia stosunków polsko-niemieckich,
• problematyka ochrony środowiska oraz kształtowania krajobrazu w zlewisku Odry.

Collegium Polonicum przejmie ponadto rolę centrum spotkań, które organizować będzie konferencje, seminaria, wystawy oraz imprezy popularno-naukowe mające również na celu poprawę i umacnianie stosunków polsko-niemieckich. Poza tym będzie ono wychodzić naprzeciw specyficznemu zapotrzebowaniu regionu w zakresie kursów językowych, kursów specjalistycznych i podnoszących kwalifikacje.

Fragmenty memoriału w sprawie utworzenia Collegium Polonicum (zatwierdzonego dnia 19 kwietnia 1996 przez Komisję Mieszaną Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum)
https://www.cp.edu.pl/pl/index.html

Uniwersytet Europejski Viadrina

Viadrina leży w samym centrum Europy – międzynarodowy charakter to nasz znak firmowy. Studenci i studentki oraz kadra wykładowcza pochodzą z ponad 100 krajów, nauka języków w uniwersyteckim Centrum Języków Obcych oraz pobyty zagraniczne na ponad 250 uczelniach partnerskich, to oczywistość.

Od ponownego otwarcia w 1991 roku, Uniwersytet Europejski Viadrina stał się znanym w naukowym świecie miejscem na polsko-niemieckiej granicy; obecnie studiuje tu ponad 6 tys. studentek i studentów.

Na wydziałach Prawa, Ekonomii oraz Kulturoznawstwa szczególną rolę odgrywają europejskie oraz międzynarodowe aspekty prawa, gospodarki i kultury.

Gwarantujemy wyśmienite warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z kadrą wykładowczą, nowoczesne wyposażenie, indywidualne konsultacje dotyczące przebiegu studiów, planowanych praktyk i rozpoczęcia kariery zawodowej. Viadrina jest miejscem, w którym dzięki dobrej opiece, zdobywa się dyplom w regularnym czasie oraz, korzystając ze wsparcia Centrum Karier, jest się przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej.

Międzynarodowa atmosfera, życie oraz praca ponad granicami tworzą klimat sprzyjający porozumieniu, które jest europejskie w najlepszym tego słowa znaczeniu.
https://www.europa-uni.de/pl/index.html

Noclegi

Prosimy wszystkich uczestników o zarezerwowanie sobie noclegu we własnym zakresie.
W odległości krótkiego spaceru od miejsca konferencji dostępnych jest kilka opcji:

Słubice:

Villa Casino
ul. Mickiewicza 11
69-100 Słubice
Tel. +48 515 970 142
hotel@villa-casino.pl
www.villa-casino.pl

Hotel Kaliski
ul. Jedności Robotniczej 13
69-100 Słubice
Tel. +48 95 758-37-35
rezerwacje@hotelkaliski.pl
https://slubice.hotelkaliski.pl/kontakt

Hotel Anka
Pl. Przyjaźni 7
69-100 Słubice
Tel. +48 95 758 23 36, +48 609 001 423
cob_anka@tlen.pl
http://hotelanka.pl

Hotel Relax
Ul. Asnyka 16
69-100 Słubice
Tel. +48 500 412 532
recepcja@relax-hotel.pl
https://www.relax-hotel.pl

Dom Studencki w Słubicach – Noclegi
ul. Józefa Piłsudskiego 14
69-100 Słubice (Poland)
Tel. +48 61 829 69 03
dsslubice.amu.edu.pl

Frankfurt (Oder):

City Park Hotel
Frankfurt an der Oder GmbH
Lindenstraße 12
15 230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335 – 55 32 0
info@citypark-hotel.de
www.citypark-hotel.de

City Residence Hotel Frankfurt-Oder
Bahnhofstraße 11
15 230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335-6642666
info@hotel-city-residence.de
www.hotel-city-residence.de