Publikacja online

Wiekszość wykładów wygłoszonych w ramach międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 7 – 8 lipca 2022 w Collegium Polonicum w Słubicach, prezentowana jest w formie artykułów w tomie:
Wydanym przez prof. Paula Zalewskiego i dr Magdalenę Abraham-Diefenbach.
Nagrania wideo wykładów i dyskusji znajdują się na portalu medialnym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz są zlinkowane z programem konferencji.