Organizator

Katedra Ochrony Zabytków powstała 30 lat temu i otrzymała swą siedzibę w Collegium Polonicum, na prawym brzegu Odry, w sąsiadujących z Frankfurtem polskich Słubicach. Jako część Wydziału Kulturoznawstwa reprezentuje szerokie i krytyczne podejście do badania i ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego, łącząc klasyczną teorię i metodologię własnej dziedziny z teorią i metodologią nauk o kulturze oraz nauk społecznych.

Za szczególnie ważne i ciekawe okresy dla badań nad zabytkami uważa się epoki modernizmu i późnego modernizmu. Przyczyną tego jest przyspieszenie i skondensowanie paradygmatycznych zmian w przestrzeni społecznej i kulturowej, które nie pozostają bez konsekwencji dla kulturowo-politycznej praktyki konserwacji zabytków. Dlatego w działalności Katedry coraz więcej miejsca zajmuje tematyka modernizmu i obchodzenia się ze starszymi dobrami kultury w okresie modernizmu. Dotyczy to nie tylko tak bliskiego nam tematu przesunięć granic i wynikających z nich konsekwencji dla krajobrazu kulturowego. Obejmuje również interdyscyplinarne badania nad przestrzeniami miejskimi w Europie Środkowo-Wschodniej przed i po II wojnie światowej. Inny kompleks tematyczny stanowią różne niekonwencjonalne lub zupełnie nowe wymagania w zakresie ochrony zabytków, których nie można uwzględnić w programach odpowiednich kierunków studiów. To właśnie z tym spektrum wiedzy i badań ściśle wiąże się program studiów podyplomowych „Ochrona europejskich dóbr kultury”. Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić stronę internetową tego kierunku studiów oraz naszą stronę na Facebooku „Heritage Strategies Viadrina”.