Uniwersytet Europejski Viadrina

Viadrina leży w samym centrum Europy – międzynarodowy charakter to nasz znak firmowy. Studenci i studentki oraz kadra wykładowcza pochodzą z ponad 100 krajów, nauka języków w uniwersyteckim Centrum Języków Obcych oraz pobyty zagraniczne na ponad 250 uczelniach partnerskich, to oczywistość.

Od ponownego otwarcia w 1991 roku, Uniwersytet Europejski Viadrina stał się znanym w naukowym świecie miejscem na polsko-niemieckiej granicy; obecnie studiuje tu ponad 6 tys. studentek i studentów.

Na wydziałach Prawa, Ekonomii oraz Kulturoznawstwa szczególną rolę odgrywają europejskie oraz międzynarodowe aspekty prawa, gospodarki i kultury.

Gwarantujemy wyśmienite warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z kadrą wykładowczą, nowoczesne wyposażenie, indywidualne konsultacje dotyczące przebiegu studiów, planowanych praktyk i rozpoczęcia kariery zawodowej. Viadrina jest miejscem, w którym dzięki dobrej opiece, zdobywa się dyplom w regularnym czasie oraz, korzystając ze wsparcia Centrum Karier, jest się przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej.

Międzynarodowa atmosfera, życie oraz praca ponad granicami tworzą klimat sprzyjający porozumieniu, które jest europejskie w najlepszym tego słowa znaczeniu.
https://www.europa-uni.de/pl/index.html