Program

Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspektywy rozwoju kultury regionalnej: pałace, dwory i cmentarze żydowskie na pograniczu polsko-niemieckim

7.-8.7.2022, Collegium Polonicum, Słubice

7.7.2022

godz. 9:00 Rejestracja uczestników i kawa 

10:00 Powitania
prof. Julia von Blumenthal
prof. Paul Zalewski i dr Magdalena Abraham-Diefenbach
dr Paweł Migdalski

10:20 – 11:10 prof. Gangolf Hübinger: Region przygraniczny jako krajobraz historyczny
Nagranie wideo

11:10 – 12:00 dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ: Dziedzictwo tracone, dziedzictwo ratowane…
O ewolucji stosunku do przestrzeni obcej na terenie współczesnej zachodniej Polski po 1945 roku
Nagranie wideo

12:00 – 13:00 przerwa obiadowa

13:00 – 13:45 prof. Gabi Dolff-Bonekämper:
Osierocone dziedzictwo żydowskie Konina.

Przekraczanie granic do cudzych przestrzeni przeszłości
Nagranie wideo

13:45 – 14:30 prof. Natalia Aleksiun:
Nie całkiem na  marginesie: dziedzictwo żydowskie na
polskich pograniczach

14:30 – 15:00 przerwa kawowa

15:00 – 16:30 Dyskusja panelowa: Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe – wczoraj i dziś
Moderacja: dr Mateusz Hartwich

prof. Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies w Nowym Jorku

dr-inż. Ulrike Gawlik, Centrum Dworów w regionie Bałtyku, Uniwersytet w Greifswaldzie
prof. Stephanie Herold, Instytut Planowania Miast i Regionów, Uniwersytet Techniczny w Berlinie
Nagranie wideo

17:00 – 19:00

Grupa 1: Oprowadzanie po mieście z prof. Paulem Zalewskim

Grupa 2: Spacer na cmentarz żydowski w Słubicach z Rolandem Semikiem

19:30 kolacja

 

8.7.2022

9:00 – 10:30 Pałace i dwory – transformacja i konserwacja zabytków
Moderacja: prof. Paul Zalewski
Arne Franke: Żywe dziedzictwo kulturowe. Praktyczne konserwatorskie przyswajanie wspólnego dziedzictwa kulturowego na Śląsku na pograniczu polsko-niemieckim
Nagranie wideo
Maren Weissig:  Socjalizm realny na wsi: architektoniczne zmiany strukturalne po
reformie rolnej na terenie Radzieckiej Strefy Okupacyjnej/NRD
Nagranie wideo

 10:30 – 10:50 przerwa kawowa 

10:50 – 12:20 Dziedzictwo żydowskie na pograniczu polsko-niemieckim
Moderacja: dr Magdalena Abraham-Diefenbach
dr Anke Geißler-Grünberg:  Życie żydowskie w Nadodrzu – cmentarze jako dziedzictwo kulturowe
Piotr Małochwiej: Cmentarz w Gorzowie Wielkopolskim jako przykład zmarginalizowanego dziedzictwa kulturowego
Nagranie wideo
Tomasz Wolender: 40 macew-tułaczy z cmentarza żydowskiego w Szczecinie.
Trudna historia powrotu do miejsca pamięci
Nagranie wideo

12:20 – 13:20 przerwa obiadowa 

13:20 – 14:50 Szanse i możliwości
Moderacja: dr Magdalena Gebala
Anna Socha: Od ogrodów pamięci po ostoje dzikości: flora dawnych cmentarzy
niemieckich pogranicza polsko-niemieckiego
Nagranie wideo
dr hab. Anna-Dorothea Ludewig: Dom Szwajcarski w Seelow i założenie parkowe Hugona  Simona – ekwilibrystyka między regionalnym dziedzictwem kulturowym, lokalnym ośrodkiem kultury i międzynarodowym miejscem pamięci
Nagranie wideo
dr Falko Neininger: Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe w Brandeburskim
Głównym Archiwum Krajowym
Nagranie wideo

14:50 – 15:20 przerwa kawowa 

15:20 – 17:15 Dyskusja podsumowująca
Moderacja: prof. Paul Zalewski
prof. Gabriela Christmann, Instytut Badań Przestrzenno-Społecznych im. Leibniza w Erkner
Robert Piotrowski, niezależny historyk, Gorzów Wielkopolski
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ, Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski
dr Kurt Winkler, Dom Historii Brandenbursko-Pruskiej, Poczdam
Nagranie wideo