Mare Pomerania Confinium

„Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu” – Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej.

Pod koniec 2020 roku przy Katedrze Ochrony Zabytków rozpoczął się dwuletni polsko-niemiecki projekt networkingowy finansowany ze środków Interreg 5a. Jego celem jest pogłębienie współpracy transgranicznej między podmiotami uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi w dziedzinie edukacji historycznej. Wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim (partner wiodący) oraz Muzeum Schwedt i Pommersches Landesmuseum (Pomorskim Muzeum Krajowym) w Greifswaldzie zrealizujemy liczne wyjazdy studyjne, warsztaty i konferencje. Projekt ma również na celu upowszechnienie wyników badań nad historią kultury na polsko-niemieckim obszarze powiązań wśród szerszych kręgów społeczeństwa.

Katedra Ochrony Zabytków w ramach projektu zajmie się refleksją nad kwestią strukturalnego ugruntowania transferu wiedzy. W centrum uwagi znajdą się przede wszystkim te gatunki dziedzictwa kulturowego, które do tej pory były mniej znane, zwłaszcza po stronie polskiej – takie jak cmentarze żydowskie, pałace i dwory.

W ramach projektu odbędą się cztery wyjazdy studyjne, warsztaty i konferencja. 

Terminy oraz dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

koordynacja projektu:
dr Magdalena Abraham-Diefenbach

strona internetowa projektu:
http://mare.usz.edu.pl

strona facebookowa projektu:

https://www.facebook.com/
MarePomeraniaConfinium

Partner wiodący:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii

Partner projektu:

Museum Schwedt/Oder, Miasto Schwedt/Oder

Partnerzy stowarzyszeni:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Uniwersytet w Greifswaldzie, Instytut Historii

Pommersches Landesmuseum Greifswald (Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).