Konferencja
Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe
i perspektywy rozwoju kultury regionalnej
7 – 8 lipca 2022 roku

Collegium Polonicum, Słubice

W ramach dwudniowej międzynarodowej konferencji przyjrzymy się dwóm grupom marginalizowanego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-niemieckim, którego twórcy i adresaci nie są w nim obecni: pałacom i dworom oraz cmentarzom żydowskim.
Podczas konferencji zastanowimy się, jaki potencjał posiada to dziedzictwo, którego przeszłość i europejskie powiazania nie są jeszcze dostacznie dobrze znane.

W jaki sposób możemy upowszechnić znaczenie i historyczny wymiar tych grup obiektów, nadając im pewien sens? Czy polsko-niemiecki krajobraz kulturowy Środkowego Nadodrza da się umieścić w całościowym kontekście sieci szlaków kulturowych? Jak odporna na kryzys jest cenna, historyczna tkanka budowlana?
Podsumowując: jakie perspektywy dla regionalnego rozwoju kulturalnego otwiera zajmowanie się zmarginalizowanym dziedzictwem kulturowym?

więcej

Pałace i dwory

Region przygraniczny po obu stronach Odry zawsze posiadał wyraźnie wiejski charakter. Poza Berlinem, Poznaniem, Frankfurtem nad Odrą i kilkoma małymi miasteczkami mamy tu do czynienia z krajobrazem kulturowym, na który do 1945 roku największy wpływ miało kilkaset posiadłości ziemskich. Każda z tych jednostek gospodarczych, o powierzchni co najmniej 250 ha, stanowiła zarówno podstawę organizacji społecznej, jak i siedzibę lokalnych elit, kształtującą tutejszy krajobraz….

Read More…

więcej

Cmentarze żydowskie

Żydzi od średniowiecza osiedlali się nad Odrą między Brandenburgią, Saksonią, Śląskiem, Polską i Prusami. Zajmowali się handlem obwoźnym lub hurtowym, handlem towarami kolonialnymi, suknem i produktami rolnymi. W miastach pracowali również jako lichwiarze lub bankierzy, a od końca XIX wieku także jako prawnicy….

Read More…

więcej

Tutaj znajdą Państwo program konferencji.