Konferencja
Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe
i perspektywy rozwoju kultury regionalnej
7 – 8 lipca 2022 roku

Collegium Polonicum, Słubice

W ramach dwudniowej międzynarodowej konferencji przyjrzeliśmy się dwóm grupom marginalizowanego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-niemieckim, którego twórcy i adresaci nie są w nim obecni: pałacom i dworom oraz cmentarzom żydowskim.
Podczas konferencji zastanawialiśmy się, jaki potencjał posiada to dziedzictwo, którego przeszłość i europejskie powiazania nie są jeszcze dostacznie dobrze znane.

W jaki sposób możemy upowszechnić znaczenie i historyczny wymiar tych grup obiektów, nadając im pewien sens? Czy polsko-niemiecki krajobraz kulturowy Środkowego Nadodrza da się umieścić w całościowym kontekście sieci szlaków kulturowych? Jak odporna na kryzys jest cenna, historyczna tkanka budowlana?
Podsumowując: jakie perspektywy dla regionalnego rozwoju kulturalnego otwiera zajmowanie się zmarginalizowanym dziedzictwem kulturowym?

więcej